Njesi sherbimi 4016-1

Tipi:
Njësi Shërbimi
Shkalla
1
Kati:
1
Sipërfaqja:
33.6m2
Orientimi:
Jug
Veri