17,000 €
Parkim i mbyllur për një automjet me sipërfaqe 30.2 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
33.2m2