14,000 €
Parkim për një automjet me sipërfaqe 27.8 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
27.8m2