20,000 €
Parkim për një automjet me sipërfaqe 39.2 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
39.2m2