16,000 €
Parkim për një automjet me sipërfaqe 30.6 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
30.6m2