29,000 €

Parkim familjar për dy automjete me sipërfaqe 57.5 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
57.5m2