28,000 €

Parkim për një automjet me sipërfaqe 29.1 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
55.5m2