30,000 €

Parkim për dy automjete me sipërfaqe 58.6 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
58.6m2