34,000 €
Parkim familjar për dy automjete me sipërfaqe 66.9 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
66.9m2