15,000 €
Parkim për një automjet me sipërfaqe 28.2 m2
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
28.2m2