15,000 €
Parkim për një automjet me sipërfaqe 28.7 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
28.7m2