29,000 €
Parkim i mbyllur për dy automjete me sipërfaqe 51.5 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
56.6m2