28,000 €

Parkim për dy automjete me sipërfaqe 55.1 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
55.1m2