31,000 €

Parkim për dy automjete me sipërfaqe 60.4 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
60.4m2