16,000 €

Parkim për një automjet me sipërfaqe 30.4 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
30.4m2