14,000 €
Parkim i mbyllur për një automjet me sipërfaqe 25.2 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
27.6m2