17,000 €
Parkim i mbyllur për një automjet me sipërfaqe 30 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
33.0m2