20,000 €
Parkim i mbyllur me sipërfaqe 21,3 m2 i përshtatshëm për një automjet dhe me një hapësirë depo për magazinim të sendeve që nuk kanë përdorim frekuent në apartament.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
39.2m2