21,000 €

Parkim me sipërfaqe 42 m2 i përshtatshëm për një automjet dhe me një hapësirë depo për magazinim të sendeve që nuk kanë përdorim frekuent në apartament.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
42.0m2