16,000 €

Parkim për një automjet me sipërfaqe 31.5 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
31.5m2