16,000 €

Parkim i mbyllur për një automjet me sipërfaqe 17.1 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
31.5m2