19,000 €

Parkim për një automjet me sipërfaqe 36.9 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
36.9m2