19,000 €
Parkim i mbyllur me sipërfaqe 19.8 m2 ,për një automjet dhe hapësirë shtesë.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
36.9m2