59,000 €

Parkim për një automjet dhe depo me sipërfaqe 116.1 m2.

Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
116.1m2