18,000 €
Parkim i mbyllur me sipërfaqe 32.7 m2 ,për një automjet dhe hapësirë shtesë.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
35.9m2