14,000 €
Parkim i mbyllur për një automjet me sipërfaqe 25 m2.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
27.5m2