22,000 €
Parkim i mbyllur me sipërfaqe 38.4 m2, për një automjet dhe hapësirë shtesë.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
42.2m2