11,000 €

Depo me sipërfaqe 21m2 në të cilën familjet mund të magazinojnë sendet e tyre të cilat nuk kanë përdorim frekuent në apartament. Shumë e përshtatshme për apartamente racionale, ku hapësira brenda është shumë e çmuar.

Tipi:
Depo
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
21.0m2