18,000 €
Depo me sipërfaqe 31.2 m2 në të cilën familjet mund të magazinojnë sendet e tyre të cilat nuk kanë përdorim frekuent në apartament. Shumë e përshtatshme për apartamente racionale, ku hapësira brenda është shumë e çmuar.
Tipi:
Depo
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
34.3m2