Depo 101
12,000 €
Tipi:
Depo
Kati:
-1
Sipërfaqja:
22.5m2

Depo me sipërfaqe 22.5 m2 në të cilën familjet mund të magazinojnë sendet e tyre të cilat nuk kanë përdorim frekuent në apartament. Shumë e përshtatshme për apartamente racionale, ku hapësira brenda është shumë e çmuar.